Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Z historie českého lisovaného skla I. - Od počátků do poloviny 19. století

Již během druhé poloviny prvního tisíciletí před Kristem se v severní Africe a na Blízkém východě lisovalo sklo ve vícedílných formách. Po vynálezu sklářské píšťaly se pomocí forem s vnitřními reliéfními dekory zhotovovalo též lisofoukané sklo. Od 16. století se lisováním zhotovovaly v Benátkách nožky pohárů, váz, podnosů i celých číší a na tradici antického lisofoukaného skla navázala po roce 1662 dílna Bernarda Perrotta ve francouzském Orleánsu. Byla to však ve výrobním poměru zanedbatelná produkce proti z ruky tvarovanému a následně broušenému, rytému či jinak rafinovanému křišťálovému sklu, které ovládlo světové trhy. Jedním z center této výroby byly i české země, kde v průběhu 18. století v některých regionech nabývalo na významu zhotovování lisované (mačkané) skleněné bižuterie (bižuterní kameny, perle - Turnovsko, Jablonecko), lustrových ověsků a lisovaných či lisofoukaných flakónků (Českolipsko, Jablonecko). Počátky historie nápojového a dekorativního lisovaného dutého skla v Č


 
 

Již ve dvacátých letech 19. století se na východním pobřeží USA zrodila výroba lisovaného dutého skla pomocí kovové formy s razníkem. Kolem roku 1830 se v této zemi již výrobou lisovaného skla zabývaly desítky firem (např. New England Glass Co. Cambridge, Boston and Sandwich Glass Co.) Naproti tomu v Evropě se ve třicátých letech 19. století velmi rozšířila zejména výroba lisofoukaného skla, a to nejprve ve Francii. Jako první začaly lisofoukané sklo s reliéfními dekory vyrábět sklárny Baccarat, St. Louis  a Choisy-le-Roi, přičemž lisování skla pomocí razníku se ve Francii uplatnilo až po roce 1835.

V Rakouském císařství se o produkci dutého lisovaného skla snažila za použití francouzských forem a strojů od roku 1836 firma Josef Lobmeyr ve slovinském Marienthalu. Iniciátorem výroby tohoto typu skla v Čechách byla sklárna Johann Meyr v Adolfově na Šumavě, jež jako jediná vystavila lisované sklo již na Průmyslové výstavě v Praze roku 1836. Podle historičky skla Jitky Lněničkové byla firma Meyr v této době největším českým sklářským podnikem. Pravděpodobně duté lisované sklo z adolfovské hutě nabízela svým zákazníkům i obchodní firma Joseph Conrad & Co. z Kamenického Šenova, jak dokládá dochovaný vzorník s tímto sortimentem z přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století. V tomto období Meyr z Adolfova ročně vyvážel lisované sklo za 150 - 160 000 zlatých. Z roku 1837 je pak doložena žádost o povolení výroby lisovaného skla podle "francouzského vynálezu" ve sklárně v Luhu na Plzeňsku.

V Jizerských horách - centru výroby flakonérie a lustrového skla - pak v průběhu celého 19. století narůstal objem výroby flakonérie. Roku 1830 utavila největší místní sklářská firma vlastněná Franzem Riedelem v antonínovské huti 70 t flakónů a na Jizerce 237 t, přičemž flakonérie posléze tvořila takřka polovinu celkové roční produkce sklárny. Právě firma Franze Riedela byla po celá třicátá a čtyřicátá léta 19. století nejvýznamnějším výrobcem lustrových ověsků a flakonérie v kraji. Velký význam - a to nejen z hlediska rozvoje lisovaného skla v Jizerských horách - měla cesta hodkovického výrobce a exportéra Ferdinanda Xavera Ungera po Anglii a Francii, kterou podnikl, řečeno s Karlem Hettešem, "aby se seznámil s tamější výrobou lisovaného skla. Po návratu z této cesty měl pozoruhodný referát v Dolnorakouském řemeslnickém spolku ve Vídni."

Co se týče výtvarných a stylových tendencí lisovaného skla obecně, až do šedesátých let 19. století bylo poplatné empíru, biedermeieru, neogotice a druhému rokoku, z rafinačních technik imitaci diamantového výbrusu. Oblíbeným motivem byly též kompozice z rostlinných šlahounů, květů či ovoce, pojaté v případě amerického lisovaného skla až s naturalistickou věrností, nebo imitace míšeňského porcelánu. Užívalo se zejména čirého skla, z opakních sklovin pak mléčné sklo. Alena Adlerová proto lisované sklo tohoto období výstižně definovala jako "levný dekorativní předmět s druhotnou funkcí praktickou."

                             * * *

Text je krácenou a upravenou verzí kapitol z knihy LISOVANĚ SKLO A KRYSTALERIE V JIZERSKÝCH HORÁCH (Historie výroby - Sklárny - Rafinerie - Export) vydané firmou Ornela a. s. a Muzeem skla a bižuterie Jablonec nad Nisou.


Tzv. Zenknerova sklárna v Antonínově
stav před rokem 1909
reprodukce kresby Leopolda Röckla
MSB Jablonec nad Nisou

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.